Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Rozwiązania Producenci Trend Micro Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem
Trend Micro
Trend Micro
Vendor's home page
Opisy
 
 

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem

Zarządzanie bezpieczeństwem w skali całego przedsiębiorstwa koordynuje działanie wszystkich zabezpieczeń, a prewencyjne zarządzanie zagrożeniami i kontrola luk w zabezpieczeniach zmniejsza ryzyko ze strony zaawansowanych ataków.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM


Tworzy zintegrowaną, centralnie zarządzaną infrastrukturę zabezpieczeń, która oferuje proste administrowanie, bardziej inteligentne zabezpieczenia i niższe koszty zarządzania.

  • Trend Micro Control Manager™ tworzy centralną platformę zarządzania konfiguracją, regułami i operacjami produktów z serii Trend Micro Enterprise Security.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM


Chroni przed szkodliwym oprogramowaniem typu zero-day i APT oraz innymi ukierunkowanymi zagrożeniami, wykorzystując obejmujące całą sieć zautomatyzowane funkcje wykrywania incydentów, analiz i napraw.

  • Deep Discovery chroni przed atakami APT i innymi atakami ukierunkowanymi w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych.
  • Threat Intelligence Manager wykonuje inteligentną analizę zagrożeń w całym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zaawansowanych metod zbierania, korelowania i wizualizacji danych.
  • Vulnerability Management Services to pakiet usług, który automatyzuje zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i przestrzeganiem przepisów w całym przedsiębiorstwie za pomocą rozwiązania typu oprogramowanie jako usługa na życzenie (on-demand SaaS).
  • Dynamic Threat Analysis System wykorzystuje tryb „piaskownicy” do dodatkowych badań, symulacji i analiz podejrzanego oprogramowania.

Cookie info

Close