Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Rozwiązania Producenci RAPID7
RAPID7
RAPID7
Vendor's home page
 
 

RAPID7

Firma Rapid7 jest na świecie najbardziej zaawansowanym technicznie producentem oferującym rozwiązania z kategorii Vulnerability Management, m.in. skanery podatności, narzędzia weryfikacji skuteczności zabezpieczeń. Zarządzanie podatnościami jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa każdej firmy, której działalność biznesowa jest wspomagana przez systemy informatyczne. W systemie informatycznym, gdzie brakuje dobrej jakości narzędzi do identyfikacji podatności szybko dochodzi do naruszeń bezpieczeństwa, a komputery i inne urządzenia dostają się w ręce przestępców (APT, Botnet).

Zarządzanie podatnościami jest ważnym wymaganiem stawianym przez uznawane standardy bezpieczeństwa (m.in. PN-ISO/IEC 27001 punkt A.12.6., PCI-DSS punkt 6.2.), a także wymaganiem nowej "Rekomendacji D" wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (punkty 9.21., 9.25. oraz 18.7.). Rapid7 dostarcza narzędzia pokrywające cały cykl zarządzania podatnościami w organizacji.

cykl

Do głównych produktów Rapid7 należą:

  • NexposeTM – zaawansowany system skanowania podatności, zapewniający w skali całego systemu teleinformatycznego firmy identyfikację podatności oraz ocenę ryzyka i priorytetów, a także rozbudowane narzędzia raportowania, dostarczające zrozumiały przekaz informacji do osób decyzyjnych i sprawne planowanie działań naprawczych.

  • MetasploitTM - najczęściej używane na świecie narzędzia do wykonywania testów penetracyjnych, stosowane przez profesjonalne firmy audytorskie jak i zwykle firmy w procesie zarządzania podatnościami do praktycznej weryfikacji skuteczności istniejących zabezpieczeń.

  • MobilisafeTM - narzędzia do zarządzania podatnościami smartfonów i innych urządzeń mobilnych,

  • ControlsInsightTM - zautomatyzowane narzędzia do kontroli stanu bezpieczeństwa urządzeń końcowych w sieci i zarządzania ryzyka,

  • UserInsightTM - monitorowanie działań użytkowników w lokalizacjach firmy, w chmurze i środowiskach mobilnych.

Dalej >>WIĘCEJ INFORMACJI:

- Witryna producenta

- Opis rozwiązań Rapid7

Cookie info

Close