Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Rozwiązania Producenci F-Deets
F-Deets
F-Deets
Vendor's home page
 
 

F-Deets

F-Deets to uniwersalny analizator i system archiwizacji logów różnych firewalli komercyjnych – Juniper Networks, Palo Alto Networks i Cisco.

Rozwiązanie oferuje zestaw specjalizowanych narzędzi wspomagających pracę administratorów sieci i zabezpieczeń - zbiera i analizuje logi wygenerowane przez komercyjne systemy firewall wraz z możliwością tworzenia raportów i długoterminowej archiwizacji danych. F-Deets pozwala na szybką analizę oraz ekstrakcję danych z logów zbieranych z wielu różnych urządzeń. Dzięki mechanizmowi wbudowanych oraz definiowanych przez użytkownika filtrów możliwe jest ograniczenie zakresu analizy do dowolnie wybranych danych.

Zbieranie danych:

 • Zbiera dane pochodzące z różnych źródeł Syslog.
 • Dane mogą pochodzić bezpośrednio z serwisu syslog lub też być importowane z plików.
 • W wersji dla Windows F-Deets zawiera wbudowany serwer syslog.
 • W wersji dla Linuxa używany jest standardowy systemowy syslogd, możliwe jest też wykorzystanie rsyslog lub syslog-ng.
 • Rotacja logów jest w pełni obsługiwana - oprogramowanie wykrywa zmiany w importowanych plikach; obsługiwany jest też tryb „tail” oraz „read-restart” (po rotacji logu).

Wizualizacja danych i raportowanie:

 • Przeglądanie listy i szczegółów zdarzeń.
 • Definiowanie własnych filtrów danych na podstawie: adresu IP, nazwy DNS, czasu, typu zdarzenia oraz innych parametrów
 • Porównanie poszczególnych zdarzeń z podświetleniem różnic.
 • Śledzenie sesji.
 • Generowanie raportów w formatach: HTML, CSV i PDF. Konsola zarządzania GUI:
 • Łatwa w instalacji i prosta w wykorzystaniu aplikacja Windows.
 • Dostępne polska i angielska wersja językowa. Bezpieczeństwo:
 • Całość komunikacji pomiędzy GUI i serwerem zawsze szyfrowana poprzez SSL wykorzystywane w trybie end-to-end.
 • Do autoryzacji GUI wykorzystywany jest standardowy certyfikat PKI.
 • Wszystkie hasła przechowywane w bezpiecznej postaci - zaszyfrowane jednokierunkową funkcją skrótu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Cookie info

Close