Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Rozwiązania Producenci Allot Communications Technologia i korzyści
Allot Communications
Allot Communications
Vendor's home page
Opisy
 
 

Technologia i korzyści

Już w 1999 roku kierownictwo firmy Allot Communications dostrzegło trendy i problemy w środowisku sieci szerokopasmowych, które w następnych latach uległy wzmocnieniu. Wymagania użytkowników na dostępne pasmo do sieci zewnętrznych są coraz większe – dotyczy to zarówno sieci przedsiębiorstw, jak i tych osób, które korzystają z Internetu z domu. Również dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni oferują coraz nowsze i szybsze rodzaje dostępu do globalnej sieci – Internet rzeczywiście zaczyna zaglądać „pod strzechy". Wymaga to zapewnienia odpowiednich warunków dla sprawnego funkcjonowania wielu aplikacji o często wysokich wymaganiach na pasmo i opóźnienia. Dotyczy to szczególnie aplikacji wideo, głosowych, komunikatorów, gier, a także narzędzi biznesowych.

Operatorzy prześcigają się w ofertach dostępu do Internetu, starając się stworzyć usługi wyróżniające ich na tle konkurencji szybkością, stabilnością i dostosowaniem do wymagań różnych profili klientów. Z drugiej strony firmy, instytucje i przedsiębiorstwa starają się zapewnić optymalne funkcjonowanie aplikacji biznesowych oraz ograniczyć korzystanie pracowników z tych zasobów, które generalnie nie sprzyjają wykonywaniu obowiązków służbowych. Allot Communications dostarcza znakomitych, zaawansowanych, a przy tym prostych we wdrożeniu narzędzi dla jednych i drugich. Twórcy rozwiązań firmy Allot mają za cel sprawienie, by właśnie Internet stał się platformą do dostarczania aplikacji i usług, natomiast łącza szerokopasmowe zostały przekształcone w sieci inteligentne, mające wpływ na przesyłaną zawartość i stanowiły źródło oszczędności lub dodatkowych zysków.

 

rurka

Dzięki zastosowaniu technologii Allot Communications administratorzy mają świadomość jaki ruch jest generowany na łączach przez użytkowników, a przez to są w stanie go kontrolować – zablokować, ograniczyć lub nadać wyższy priorytet w zależności od ważności aplikacji i polityki w firmie. Skutkuje to możliwością optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów poprzez:

  • odizolowanie szkodliwego ruchu;
  • kontrolę ruchu peer-to-peer – w przypadku przedsiębiorstw jego ograniczenie, a w przypadku operatorów zapewnienie równego dostępu dla wszystkich klientów;
  • ochrona zasobów dla najbardziej krytycznych aplikacji;
  • czasowe alokowanie zasobów „na żądanie".

W ten sposób minimalizowane są tak niekorzystne zjawiska jak przepełnienia łącza, nieprzewidywalne zachowanie, marnowana przepustowość, czy brak możności zapewnienia odpowiedniego poziomu SLA.

Sercem całego rozwiązania firmy Allot Communications jest rozpoznawanie aplikacji za pomocą technologii Deep Packet Inspection. Nazwa ta znana jest już od dawna na rynku zabezpieczeń, szczególnie z systemów klasy Intrusion Prevention. W tym przypadku oznacza jednak coś więcej: stosowane są nie tylko sygnatury rozpoznające aplikacje po ciągu przesyłanych znaków, ale również analizowane jest ich zachowanie, częstotliwość przesyłania pakietów o określonych długościach i wiele innych czynników. Dzięki temu rozpoznawane są również te programy, które wykorzystują techniki ukrywania swojej obecności (obfuscation) (np. eMule) albo szyfrowania (np. różne klienty Bittorrent, Skype). Największą siłą Deep Packet Inspection, a co za tym idzie urządzeń Allot jest liczba i rodzaj rozpoznawanych aplikacji - znajdują się na niej nie tylko dobrze znane protokoły i aplikacje biznesowe, ale przede wszystkim popularne aplikacje peer-to-peer, komunikatory (w tym Gadu-Gadu), itd.

dpi

Technologia Deep Packet Inspection sprawia, że przy pomocy infrastruktury Allot można:

  • monitorować wykorzystanie łącza przez poszczególne aplikacji i użytkowników;
  • kontrolować poszczególne aplikacje – nadawać im odpowiednie priorytety, lub blokować;
  • w przypadku operatorów kreować nowe usługi.

nx

Rozwiązanie Allot Communications składa się z trzech elementów.

NetEnforcer to urządzenie – kontroler, które wpięte w łącze monitoruje ruch, zbiera dane i statystyki, a także dokonuje wymuszenia na podstawie skonfigurowanych i zainstalowanych polityk.

NetXplorer jest oprogramowaniem służącym do centralnego zarządzania i monitorowania infrastrukturą Allot. Włąsnie tutaj odbywa się agregacja wszystkich danych dostarczanych przez kontrolery NetEnforcer, także tu tworzy się centralną politykę Quality of Service.

Subscriber Management Platform (SMB) to element opcjonalny, dzięki któremu operatorzy telekomunikacyjni oraz dostawcy usług mogą zintegrować system NetXplorer z własnym dynamicznym środowiskiem IP (a więc serwerami DHCP, bazami użytkowników, serwerami uwierzytelniającymi, systemem billingowym, CRM).

Rozwiązania Allot Communications to kompletny zestaw narzędzi do zaawansowanej inżynierii ruchu dla tych firm i instytucji, które chcą mieć wpływ na to, co jest przesyłane przez ich sieci, sprawować kontrolę nad trudną do opanowania aktywnością użytkowników oraz aktywnie podejmować decyzje dotyczące ważności używanych aplikacji. Z kolei operatorzy internetowi mogą zapewnić lepsze parametry oferowanych przez siebie usług, także oferować również nowe, bardziej atrakcyjne usługi, a co za tym idzie zdobywać kolejnych klientów.

Cookie info

Close