Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Edukacja Publikacje książkowe Zapory sieciowe firewall. Projektowanie i praktyczne...
 

Zapory sieciowe firewall. Projektowanie i praktyczne...

Zapory sieciowe firewall

Książka w ujęciu praktycznym opisuje zagadnienia projektowania i implementacji zabezpieczeń sieciowych. Zakres tematyczny wykracza poza klasyczne pojęcie firewalla. Obecnie zapory sieciowe firewall oprócz filtracji pakietów pełnią wiele innych zadań ochrony. Znaczna część materiału poświęcona jest ochronie przed intruzami i innymi zagrożeniami z sieci. Zawarte w książce informacje zostały opracowane w oparciu o wiedzę i własne doświadczenie autora.

Książka w przystępny i systematyczny sposób przedstawia zagadnienia projektowania i implementacji zabezpieczeń sieciowych:

  • Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych.
  • Opracowanie projektu zabezpieczeń infrastruktury sieciowej.
  • Zasady działania i konfiguracja zabezpieczeń firewall.
  • Ochrona przed atakami intruzów i innymi zagrożeniami z sieci.
  • Obsługa systemu zabezpieczeń – narzędzia i procedury.
  • Tworzenie konfiguracji zabezpieczeń odpornych na awarie.
  • Tworzenie zabezpieczeń dla centrów danych i MSS.

Zakres tematyczny książki i jej praktyczny charakter umożliwiają wykorzystanie przedstawionych informacji w każdym etapie życia systemu zabezpieczeń. Przedstawiona metodyka oraz zasady projektowania zabezpieczeń sieciowych (m.in. Defense-in-Depth, Compartmentalization of Information) mogą być przydatne w trakcie tworzenia projektu. Przykłady konfiguracji zabezpieczeń firewall mogą zostać użyte jako dobre praktyki w czasie wdrożenia projektu. Procedury obsługi systemu zabezpieczeń mogą zostać dostosowane do potrzeb określonej instytucji i pomóc w pracy administratorów.

Książka może okazać się użyteczna dla specjalistów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem zabezpieczeń sieciowych oraz osób pragnących poznać i zrozumieć te zagadnienia.

Cookie info

Close