Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Co w bezpieczeństwie IT przyniesie nam Nowy Rok?
 
 

Co w bezpieczeństwie IT przyniesie nam Nowy Rok?

Internet i podłączone systemy informatyczne organizacji są dogodnym miejscem do prowadzenia działalności biznesowej, ale także polem bitwy z cyberprzestępcami. Planując budżet i przedsięwzięcia bezpieczeństwa IT warto jest mieć na uwadze, czego nowego w tym obszarze możemy spodziewać się w najbliższym czasie.

Firma Trend Micro w opracowaniu "The Next Tier 8 Security Predictions for 2017" przedstawiła następujące przewidywania:
1. Rozwój zagrożeń typu ransomware, dywersyfikacja metod i celów ataków.
2. Jeszcze większe wykorzystanie urządzeń Internet of Things (IoT) w atakach DDoS. IoT celem ataków ukierunkowanych.
3. Łatwość ataków kompromitujących bezpieczeństwo firmowej poczty doprowadzi do zwiększenia skali oszust w tym obszarze.
4. Naruszenia bezpieczeństwa procesów biznesowych ukierunkowane na sektor finansowy.
5. Więcej podatności bezpieczeństwa w aplikacjach Adobe i Apple, obok podatności w oprogramowaniu Microsoft.
6. Internet powszechnym narzędziem kształtowania opinii publicznej (cyber propagandy).
7. Nowa regulacja unijna GDPR wymusi zmiany w polityce i procesach biznesowych organizacji, co znacznie zwiększy koszty administracyjne.
8. Cyberprzestępcy opracują nowe taktyki prowadzenia ataków ukierunkowanych, obchodzące istniejące zabezpieczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z całym opracowaniem, które dostępne jest na stronie.

 

Cookie info

Close